Rika Nakano

  • rikazodesu
  • Minato-ku, Tokyo, Japan
  • Shooter
  • 702pts

Creative Statement

Hey!C'mon!I love you!!!